Toplam Ziyaretci
00066765

ELİF Y. ÖZEL

"ARTISİZ Sağlık Kabini" 2013 yılında Elif YUVA tarafından kurulmuştur.

Elif Yuva, 15 Eylül 1977 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimi de dahil olmak üzere tüm eğitim sürecini Ankara’da tamamladı. 

EĞİTİM BİLGİLERİ:

2009-2011: Atılım Üniversitesi/ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans (Tezli)

2001-2003: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Ebelik Lisans

1996-1998:  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu / Hemşirelik Ön Lisans

1991-1995: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Koleji / Hemşirelik

MESLEKİ DENEYİMLERİ:

2013-…..: Artısiz Sağlık Kabini/Mesul Müdür

2011-2013: Artısiz Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti/Genel Müdür

2008-2011: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi/Başhemşire Yardımcısı

2005-2008: Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi/Eğitim Koordinatörü

2003-2005: Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği/Servis Hemşiresi

2000-2003: Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Başhemşireliği/Supervisior

1995-2000: Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Servis-Yoğun Bakım Hemşiresi

KAMUDA ÇALIŞTIĞI DÖNEMDE GÖREVLENDİRİLDİĞİ KOMİTE / KOMİSYONLAR /HİZMETLER:

 • Bakım Protokolleri Komitesi
 • Satın Alma Komisyonu İç Denetim Ekibi
 • Belge Ve Arşiv Yönetimi Komitesi
 • Acil Yardım Ve Hasta Nakil Ambulans Denetçisi
 • Advers Etki Takip/Bildirim Komitesi
 • Hasta Değerlendirme Komitesi
 • Bakım Haritaları Komitesi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Hemşirelik İleti Bülteni/Editör
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Laboratuvarı/Eğitmen
 • Kurum Oryantasyon Programları/Eğitmen
 • ATAUZEM Lisans Tamamlama Programı/Staj Sorumlusu
 • Form Hazırlama Ekibi

KATILDIĞI EĞİTİM PROGRAMLARI ve SERTİFİKA-KATILIM BELGELERİ

 • QDMS Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi
 • Anne Sütü Eğitimi
 • JCI Akreditasyon Standartları Eğitimi
 • Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Çalıştayı
 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Kardiyopulmoner Ressüsitasyon (CPR) Eğitimi Katılım Belgesi
 • Hasta Başı Transfüzyon Güvenliği Kursu Katılım Belgesi
 • İç Denetim Eğitimi Katılım Belgesi
 • Sağlık Hizmetlerinde Eşitlik Ve Çeşitlilik Yönetimi (Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Ortaklık Projesi Kapsamında)
 • Pediatrik CAPD Kursu Katılım Belgesi
 • Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı Katılım Belgesi
 • Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi
 • Veri Toplama, Analiz, Problem Çözme Teknikleri Ve Bakım Haritaları Eğitimi Katılım Belgesi
 • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
 • V. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Ve Geliştirme Programı
 • Almanya Podoloji Enstitüsü tarafından düzenlenmiş olan eğitim programına katılmış ve “Medikal Ayak Bakımı Uzmanı” olarak sertifikalandırılmıştır.

YAYINLAR/KİTAPLAR:

1- Ançel G.,Yuva E.,Öztuna G.D., “Hemşirelerde Eş-Bağımlılık (Co-Dependency) ve Psikolojik Şiddet (Mobbing) Arasındaki İlişki, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):104-109. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI, SSCI, SCI-EXPANDED,CINAHL)

2- Yüksek Lisans Tez Konusu:  “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”

3- YUVA E., “Tedarikçi Yönetimi”,  Ankara, 2009

4- YUVA E., “Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim”, Ankara, 2009

5- Amasya İli’nde Kurulması Planlanan Bir Özel Bir Hastane Kuruluş Fizibilitesi’nde Çalışma Grubu Üyesi

6- Ankara İli’nde faaliyet gösteren bir Tıp Merkezi’nin “Mevcut Sürecin Analizi ve Hizmet Sürecinin Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları Doğrultusunda İyileştirilmesi Hakkında Hazırlanan Proje Önerisi ”

DİĞER BİLGİLER:

Kullandığı Bilgisayar Programları: Microsoft Office Uygulamaları, Corel Draw, SPSS 15.

Yabancı Dil: İngilizce (İyi) Tömer Dil Eğitim Merkezi 

 

 

 

Artısiz Sağlık © 2019
Altyapı: Yasarlar Bilisim